Nyttige linker

Oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening:

Glukosetransportprotein type 1-mangel
(Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:828-31)


Brukerorganisasjoner

Charlie foundation: http://www.charliefoundation.org/

Matthews friends: http://www.matthewsfriends.org/

GLUT1 Foundation: http://www.g1dfoundation.org/


Dietteamet

GLUT1-mangel på OUS’ nettsider: www.oslo-universitetssykehus.no/GLUT1

Ketogen diett på OUS’ nettsider: www.oslo-universitetssykehus.no/ketogen

Dietteamet på Twitter: @KetoteamSSE

Comments are closed