Kompetansesenteret på SSE

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE), er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser (NKSD).

​Våre hovedoppgaver er rådgivning og veiledning, informasjon, kurs og undervisning, forskning og fagutvikling. Kompetansesenteret kan bistå med råd, veiledning og informasjon til bruker, familie, fastlege, spesialisthelsetjeneste, barnehage, skole, ansvarsgruppe og andre i brukerens nettverk. Brukere, pårørende og fagpersoner over hele landet kan kontakte oss uten henvisning, og våre tjenester er gratis.

Kompetansesenteret skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde, bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning innenfor dette fagområde i hele helsetjenesten, brukere og befolkning for øvrig understøtte lokal pasientbehandling, og bidra til at personer med sjeldne diagnoser og funksjonshemninger får likeverdig helsetilbud og samme service som andre gjennom livsløpet. Dette forutsetter et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenesteapparatet.

Kompetansesenteret holder til på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) like utenfor Sandvika i Bærum. For veibeskrivelse klikk her. For oversiktskart klikk her.

Vil du kontakte noen av de ansatte på Kompetansesenteret; klikk her.

Du kan lese mer om GLUT1-mangel her.

Comments are closed