Visjon og formål


1. Forenongen skal utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med en sjelden epilepsirelatert diagnose som behandles med ketogen diett

2.Drive likemannsarbeid med med sikte på å støtte enkeltfamilier og bidra til mestring av hverdagen

3. Medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling med ketogen diett og styrke vitenskapelig forskning.

4.Arbeide for medlemmenes rettigheter og intersesser overfor myndighetene og samfunnet forøvrig.

5. Delta i nasjonale og internasjonale konferanser om GLUT1 mangel og andre sjeldne epilepsirelaterte diagnoser som behandles med ketogen diett