Her har funnet fram noen lenker som gir deg nyttig informasjon :

Behandlingsveileder :

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser/Documents/GLUT1-mangelsykdom%20-%20veileder.pdf


Hvordan ketogen diett virker ved GLUT1-mangelsykdomLurer du på hva som skjer i kroppen ved GLUT1-mangelsykdom og hva som skjer når sykdommen behandles med ketogen diett? Klinisk ernæringsfysiolog Kathrine Cammermeyer Haavardsholm gir deg svaret i denne filmen : https://vimeo.com/286338203