GLUT1DS

Hva er GLUT1-mangel?

Glut1-mangel er en sjelden sykdom hvor transporten av sukker til hjernen er mangelfull og hjernen får for lite energi. Barn med GLUT1-mangel utvikler ofte epilepsi eller epilepsiliknende anfall. Du kan lese mer her :

https://helsenorge.no/sykdom/sjeldne-diagnoser/glut1-mangelsykdom

 

  • KOMPETANSESENTERET PÅ SSE. LES MER HER:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser.

  • RETTIGHETER VED SJELDNE DIAGNOSER LES MER HER

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser


BLI MEDLEM

Foreningen for GLUT1 DS er en landsomfattende organisasjon for alle som har diagnosen GLUT1-mangel, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte med medisinsk og/eller sosiale interesser for gruppen.

Medlemskap tegnes individuelt eller som husstandsmedlemskap.

Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Foreningens formål er å drive interessepolitisk og medlemsrettet arbeid.

Meld deg inn ved å sende en mail til post@glut1ds.no eller ring John på telefon 45 23 43 39.

Da sender vi deg et innmeldingsskjema

 


HVA SKJER?

Behandlings- og oppfølgingsveilederen for GLUT1 mangelsykdom er endelig ferdig. Du kan laste den ned her.


ÅRSMØTE 2017

ble avholdt torsdag 20 april kl 19:00 i undervisningsrommet på barneavdelingen på SSE i Sandvika.
Du kan laste ned årsmeldingen og referatet her.